FORGOT YOUR DETAILS?

Directe toegankelijkheid Podotherapie DTP

podotherapieVoorheen had u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist voor een bezoek aan de podotherapeut. Vanaf 6 juli 2011 is dit niet meer nodig en is de directe toegankelijkheid podotherapie ontstaan. Een afspraak bij de podotherapeut kunt u dus direct maken. Natuurlijk mag u nog steeds eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het is niet meer verplicht. Hierdoor wordt de huisarts ontlast en krijgt hij meer tijd voor andere zaken.

Erik van de Kracht heeft een 2-daagse training gevolgd die door de landelijke beroepsvereniging voor podotherapeuten werd gegeven. Na het volgen van deze zogenoemde “Red Flag-cursus”is hij officieel gecertificeerd voor Directe Toegankelijkheid Podotherapie (DTP).

Voor u als patiënt heeft de ‘directe toegang’ naar de podotherapeut een aantal voordelen.

  • U kunt zonder omwegen direct terecht bij dé voetspecialist bij vragen en/of problemen met betrekking tot de voeten, benen of rug.
  • Door de directe toegang kan er sneller gestart worden met de behandeling met als grootste voordeel dat er zo sneller aan herstel gewerkt kan worden.
  • Het is voor de podotherapeut eenvoudiger om samen te werken met andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, pedicures, oefentherapeuten en sportartsen. De patiënt hoeft namelijk niet meer eerst een verwijzing ‘via de huisarts’ te halen om een afspraak te maken.

De huisarts zal wel altijd een centrale rol blijven spelen in de coördinatie van uw zorg. Zo zal de podotherapeut informatie met uw huisarts blijven uitwisselen, tenzij u aangeeft dat u dat niet op prijs stelt.

Door de ‘Directe Toegankelijkheid Podotherapie’ veranderd er voor u ook een aantal zaken. Zo zal de podotherapeut een zogenaamde screening uitvoeren om te bepalen of u bij de podotherapeut aan het juiste adres bent. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de podotherapeut u daar over informeren en advies geven om bijvoorbeeld eerst naar de huisarts gaan.

Ook als de podotherapeut besluit dat u op de juiste plek bent, zou het kunnen voorkomen dat na het verdere onderzoek toch niet gestart wordt met een behandeling. Of dat overleg met de huisarts gewenst is eer er gestart wordt van een behandeling. U wordt daar dan ook van op de hoogte gesteld.

Wat betreft de vergoeding door de zorgverzekeraar, wordt u geadviseerd om (net als voor de directe toegankelijkheid) zelf van tevoren uw polis te raadplegen. De mate van vergoeding is nog steeds per zorgverzekeraar verschillend en anders geregeld. Het kan voorkomen dat ondanks de wetswijziging, de verzekeraar wel een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.

TOP