FORGOT YOUR DETAILS?

Wat is Podotherapie?

IMG_0161-w1000Een podotherapeut is een paramedicus welke gespecialiseerd is in het onderzoeken, behandelen en voorkomen van klachten die ontstaan vanuit een niet goed of afwijkend functioneren van de voeten. Dit kunnen klachten zijn aan de voeten, de enkels, de knieën, de heupen en/ of de rug. Ook klachten ten gevolg van diabetes of reuma worden behandeld door een podotherapeut. U kunt bij het menu aandoeningen op deze site zien welke rol een podotherapeut speelt in de behandeling van allerlei klachten. Wanneer de oorzaak van de klacht ontdekt is, wordt er een behandelplan opgesteld en uitgevoerd.

De podotherapeut probeert de functie van de voet te behouden of te verbeteren en hierbij zijn verschillende therapieën mogelijk.

Podotherapie is een door de wet beschermde titel. De Wet BIG (art. 34) geeft zestien beroepsgroepen in de individuele gezondheidszorg in Nederland het recht om een beschermde opleidingstitel te voeren. Iemand mag de titel podotherapeut voeren nadat hij/zij met succes de 4 jarige HBO-opleiding Podotherapie aan de Fontys of aan de Saxion heeft doorlopen.

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn en te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten  kunnen lid worden van de NVvP en dienen zich te houden aan de beroepscode. Tevens moeten zij zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen. Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen.

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het huishoudelijke reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen.

Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code. De letters AGB staan voor Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle officiële zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering; de AGB-code. De AGB-code van podotherapeuten begint met het cijfer 26.

TOP